ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

14.05.2020 r. - powierzchnia 37,5 mkw - pomieszczenie zlokalizowane w budynku wielofunkcyjnym stadionu miejskiego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-14 14:35:25 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie nr 13/2020
Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w części do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 j.t. ze zm.)
zarządza się, co następuje:
§1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. nieruchomość (pomieszczenie) wymienioną w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega ogłoszeniu od 14.05.2020 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, na tablicy ogłoszeń w Międzyrzeckim Ośrodku Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, os. Kasztelańskie 8a oraz na stronie internetowej Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku - www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Dyrektor MOSiW
Grzegorz Rydzanicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 13/2020
Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 13.05.2020  r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
w części do wydzierżawienia

WYKAZ
nieruchomości (pomieszczeń) przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
 
Nr działki - 52/1 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej - GW1M/00051911/1 
Powierzchnia w m2 - 37,5 
Położenie, opis i zagospodarowanie nieruchomości - Międzyrzecz, budynek na Stadionie Miejskim, ul. Mieczysława Mikuły 1, I piętro
 - pomieszczenia użytkowe zagospodarowane przez aktualnego dzierżawcę na prowadzenie działalności w formie świetlicy dla dzieci i młodzieży „Ciepły kącik u Jezusa” 
Przeznaczenie nieruchomości - działalność Parafialnego Zespołu CARITAS przy Parafii p.w. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu 
Okres obowiązywania umowy - od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. 
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - 7,30 zł  + VAT/m2/m-c płatne z góry na podstawie faktury VAT , stawka aktualizowana o inflację roczną

Międzyrzecz, dnia 13.05.2020 r.
 
 
 
 
 

 
« powrót do poprzedniej strony