ˆ

Deklaracja dostępności cyfrowej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-25 15:16:12 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

• Oświadczenie w sprawie dostępności
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl
 
• Status pod względem zgodności
Strona internetowa www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858).
 
• Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 25.09.2020 r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
 
• Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
1. Publikacja strony www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl – 2014 r.
2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
3. Dostępna w serwisie www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
 [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
4. Pod adresem www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl dostępne są dane teleadresowe siedziby Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
5. Informacje o dostępności architektonicznej
6. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
7. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/
8. Na maila można przesyłać zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
9. Numer telefonu 95 742 73 80, na który bezpośrednio można zgłaszać brak dostępności cyfrowej.
10. Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl była na poziomie WCAG 2.1.
 
« powrót do poprzedniej strony