ˆ

Regulaminy i zasady korzystania z obiektów zarządzanych przez MOSiW

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin korzystania z siłowni plenerowej, os. Kasztelańskie w Międzyrzeczu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-13 13:41:28 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Regulamin korzystania z siłowni plenerowej, których administratorem jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypopczynku
 
1. Siłownia plenerowa jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku. 
2. Administratorem siłowni plenerowej jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 73 80.
3. Osoby korzystające z siłowni plenerowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad. 
4. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
5. Zabrania się korzystania z urządzeń w przypadku braku instrukcji korzystania z urządzenia. O fakcie tym należy powiadomić administratora. 
6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia – usterki należy zgłaszać administratorowi. Zabrania się korzystania z urządzeń niesprawnych i uszkodzonych.
7. Osoby poniżej 12 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 
8. Z urządzeń siłowni plenerowej należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. 
9. Osoby korzystające z siłowni niezgodnie z regulaminem, ćwiczą na własną odpowiedzialność. 
10. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. 
11. Na terenie siłowni plenerowej zabrania się w szczególności: 
1) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających;
2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających;
3) palenia wyrobów tytoniowych;
4) niszczenia sprzętu i urządzeń oraz innych elementów wyposażenia siłowni;
5) zaśmiecania terenu;
6) niszczenia zieleni;
7) wprowadzania zwierząt;
8) wjazdu pojazdami silnikowymi w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym;
9) zakłócania spokoju i porządku publicznego;
10) gry w piłkę nożną i inne gry zespołowe;
11) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez pozwolenia administratora;
12) organizacji jakichkolwiek imprez bez zgody administratora;
13) samodzielnej naprawy uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń.
12. Zabrania się przebywania na terenie siłowni podczas wykonywania prac konserwatorskich lub innych wynikających z decyzji administratora. 
13. O wszelkich aktach wandalizmu, uszkodzeniach urządzeń, łamaniu regulaminu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie siłowni należy poinformować administratora.
« powrót do poprzedniej strony