ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

20.05.2021 r. - pomieszczenia zlokalizowane w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-05-20 10:35:33 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  • Numer działki: 752/2
  • Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: GW1M/00030020/5
  • Powierzchnia w m2: 35,46
  • Położenie, opis i zagospodarowanie nieruchomości: Międzyrzecz, budynek Hali Widowiskowo-Sportowej, os. Kasztelańskie 8a, 1 piętro, pomieszczenia nr 11 - pomieszczenia użytkowe zagospodarowane przez aktualnego dzierżawcę na prowadzenie działalności gospodarczej
  • Przeznaczenie nieruchomości: działalność gospodarcza nieuciążliwa
  • Okres obowiązywania umowy: do 3 lat (od 01.07.2021 r.)
  • Wysokość opłat z tytułu użytkowania: 13,92 zł + VAT/m2/m-c płatne z góry na podstawie faktury VAT. Stawka aktualizowana zgodnie z zapisami zawartej umowy dzierżawy + opłaty za zużyte media zgodnie z zawartą umową dzierżawy