ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK WIELOFUNKCYJNYCH „ORLIK 2012” PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W MIĘDZYRZECZU

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-05-20 10:56:07 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Zasady obowiązują od dnia 18.05.2021 r. do odwołania.
ZASADY KORZYSTANIA
 1. Szczegółowe dni i godziny otwarcia obiektu dostępne są na tablicy ogłoszeń przy wejściu na boiska oraz na stronie internetowej www.mosiw.pl.
 2. Wprowadza się zakaz korzystania z obiektu osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Osoba z wyraźnymi oznakami choroby, takimi jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie będzie wpuszczona na obiekt / zostanie wyproszona z obiektu.
 3. Zaleca się jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie, tak często jak tylko to możliwe między przebywającymi na boisku.
 4. Obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni przed wejściem i przy wyjściu z obiektu.
 5. Zastrzega się, iż korzystanie z boisk może być objęte limitem czasowym.
 6. W zakresie korzystania z boisk należy stosować się do poleceń obsługi.
 7. W razie dużego zainteresowania/obciążenia obiektu dopuszcza się możliwość wprowadzenia wcześniejszych rezerwacji korzystania z obiektu.
 8. W zajęciach lub wydarzeniach sportowych na boiskach organizator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w aktualnym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 9. Podczas korzystania z obiektu oraz podczas zajęć/wydarzeń sportowych istnieje możliwość udziału publiczności maksymalnie do 25% miejsc przewidzianych dla publiczności i przy zastosowaniu następujących zasad zajmowania miejsc:
  1. co czwarte miejsce na widowni,
  2. na widowni w przypadku braku wyznaczonych miejsc przy zachowaniu odległości 1,5 m.
 10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych wprowadza się zakaz korzystania z boisk.
 11. W zakresie nieujętym powyżej mają zastosowanie dotychczasowe regulacje dotyczące obiektu.
 12. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem obowiązującego regulaminu oraz zasad.