ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

09.11.2021 r. - pomieszczenia zlokalizowane w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-09 11:17:31 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w trybie bezprzetargowym
 1.  
  • Nr działki: 752/2
  • Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: GW1M/00030020/5
  • Powierzchnia w m2: 24,35
  • Położenie, opis i zagospodarowanie nieruchomości: Międzyrzecz, budynek Hali Widowiskowo-Sportowej, os. Kasztelańskie 8a, 1 piętro, pomieszczenia nr 6, pomieszczenia użytkowe zagospodarowane przez aktualnego dzierżawcę na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Przeznaczenie nieruchomości: działalność gospodarcza nieuciążliwa.
  • Okres obowiązywania umowy: 1 rok (od 01.12.2021 r.), umowa dzierżawy.
  • Wysokość opłat z tytułu użytkowania: 13,92 zł + VAT/m2/m-c, płatne z góry na podstawie faktury VAT. Stawka aktualizowana zgodnie z zapisami zawartej umowy dzierżawy + opłaty za zużyte media zgodnie z zawartą umową dzierżawy.
    
 2.  
  • Nr działki: 752/2
  • Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: GW1M/00030020/5
  • Powierzchnia w m2: 148,11
  • Położenie, opis i zagospodarowanie nieruchomości: Międzyrzecz, budynek Hali Widowiskowo-Sportowej, os. Kasztelańskie 8a, parter, pomieszczenia użytkowe zagospodarowane przez Klub Sportowy JUDO SPARTAKUS na prowadzenie niekomercyjnej działalności statutowej, głównie na zajęcia treningowe dzieci i młodzieży.
  • Przeznaczenie nieruchomości: działalność statutowa Klubu Sportowego JUDO SPARTAKUS.
  • Okres obowiązywania umowy: do 2 lat (od 01.12.2021 r.), umowa użyczenia.
  • Wysokość opłat z tytułu użytkowania: opłaty za zużyte media zgodnie z zawartą umową użyczenia.