ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

15.12.2021 r. - nieruchomości zlokalizowane w budynku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-15 11:45:20 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  • Nr działki: 52/1
  • Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: GW1M/00051911/1
  • Powierzchnia w m2: 11,80
  • Położenie, opis i zagospodarowanie nieruchomości: Międzyrzecz, budynek na Stadionie Miejskim, ul. Mieczysława Mikuły 1, półpiętro nad I piętrem - pomieszczenie użytkowe zagospodarowane przez aktualnego dzierżawcę na prowadzenie działalności statutowej.
  • Przeznaczenie nieruchomości: działalność statutowa Międzyrzeckiego Klubu Sportowego „Orzeł”.
  • Okres obowiązywania umowy: 3 lata (od 01.01.2022 r.), umowa dzierżawy.
  • Wysokość opłat z tytułu użytkowania: 11,08 zł + VAT/m2/m-c płatne z góry na podstawie faktury VAT. Stawka aktualizowana zgodnie z zapisami zawartej umowy dzierżawy + opłaty za zużyte media zgodnie z zawartą umową dzierżawy