ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

26.05.2022 r. - pomieszczenia zlokalizowane w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-26 10:11:33 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  • Nr działki: 752/2
  • Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: GW1M/ 00030020/5
  • Powierzchnia w m2: 24,67
  • Położenie, opis i zagospodarowanie nieruchomości: budynek Hali Widowiskowo-Sportowej, os. Kasztelańskie 8a, I piętro, lokal nr 4, pomieszczenia użytkowe zagospodarowane przez aktualnego dzierżawcę na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Przeznaczenie nieruchomości: działalność gospodarcza nieuciążliwa.
  • Okres obowiązywania umowy: 2 lata (od 01.06.2022 r.), umowa dzierżawy.
  • Wysokość opłat z tytułu użytkowania: 14,63 zł + VAT/m2/m-c płatne z góry na podstawie faktury VAT. Stawka aktualizowana zgodnie z zapisami zawartej umowy dzierżawy + opłaty za zużyte media zgodnie z zawartą umową dzierżawy.