ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

e-PUAP

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-04-08 12:39:27 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikacja za pomocą kwalfikowanego certyfikatu) mogą załatwić sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w MOSiW, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOSiW została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl
 
Wypełnienie formularza za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej MOSiW możliwe jest po założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl