ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Przedmiot działalności MOSiW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 12:35:28 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Rodzaj przeważającej działalności MOSiW według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
9319Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM