ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI MIEJSKIEJ „KASZTELANKA” W MIĘDZYRZECZU

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-12 14:37:11 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Zasady obowiązują od dnia 15.02.2021 r. do odwołania.
Z funkcjonowania zostają wyłączone urządzenia, w szczególności: zjeżdżalnia, brodzik dziecięcy, jacuzzi oraz urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny.
 
ZASADY KORZYSTANIA
 1. Szczegółowe dni i godziny otwarcia obiektu dostępne są przed wejściem na pływalnię oraz na stronie internetowej www.mosiw.pl.
 2. Maksymalna liczba osób korzystających z obiektu – 80.
 3. Wprowadza się zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Osoba z wyraźnymi oznakami choroby, takimi jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie będzie wpuszczona na obiekt / zostanie wyproszona z obiektu.
 4. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba.
 5. Należy zachować niezbędny dystans społeczny pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni (np. szatnia, przebieralnia, toalety, natryski).
 6. Zaleca się utrzymywanie dystansu społecznego od innych osób podczas przebywania na hali basenowej.
 7. Obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni przed wejściem do obiektu.
 8. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przez użytkowników pływalni z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik – nogomyjkę przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni. 
 9. Należy przestrzegać zasad higieny użytkowników na pływalni - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie przejścia do hali basenowej przez tzw. nogomyjkę.
 10. Z pryszniców w jednym czasie mogą korzystać maksymalnie 3 osoby.
 11. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 12. Dopuszcza się korzystanie ze sprzętu pływackiego/do nauki pływania udostępnionego na hali basenowej.
 13. Sauna czynna w dni robocze od godziny 12.00 do 20.00, a w weekendy w godzinach funkcjonowania pływalni.
 14. Z sauny w jednym czasie mogą korzystać maksymalnie 3 osoby z zachowaniem dystansu społecznego.
 15. Wprowadza się obowiązek korzystania z sauny bez klapek. 
 16. Korzystanie z sauny może odbywać się w stroju kąpielowym. Bezwzględnie należy używać ręcznika w taki sposób, aby żadna część ciała nie miała kontaktu z ławeczkami.
 17. Wyłącza się z użytkowania krzesełka i ławki na holu i w hali basenowej pływalni oraz antresolę.
 18. W zakresie korzystania z pływalni należy stosować się do poleceń obsługi.
 19. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać pracownikom pływalni.
 20. Na pływalni obowiązuje zakaz przebywania publiczności i osób postronnych. 
 21. W zakresie nieujętym powyżej mają zastosowanie dotychczasowe regulacje dotyczące obiektu.