ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Rachunek bankowy MOSiW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 12:37:01 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Numer rachunku bankowego MOSiW Międzyrzecz
Bank BGŻ S.A. 
93 2030 0045 1110 0000 0195 2690