ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

09.04.2021 r. - nieruchomości zlokalizowane w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-04-09 10:35:02 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  • Nr działki: 752/2
  • Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: GW1M/00030020/5
  • Powierzchnia w m2: 236,69
  • Położenie, opis i zagospodarowanie nieruchomości: Międzyrzecz, budynek Hali Widowiskowo-Sportowej, os. Kasztelańskie 8a, I piętro - pomieszczenia użytkowe zagospodarowane przez organizację pozarządową tj. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Komenda Hufca Międzyrzecz im. Zawiszaków na prowadzenie niekomercyjnej działalności polegającej na harcerskich spotkaniach dzieci i młodzieży
  • Przeznaczenie nieruchomości : działalność organizacji Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Komenda Hufca Międzyrzecz im. Zawiszaków
  • Okres obowiązywania umowy: do 3 lat (od 01.05.2021 r.)
  • Wysokość opłat z tytułu użytkowania: opłaty za zużyte media