ˆ

Organizacja obiektów zarządzanych przez MOSiW

Szczegóły informacji

Zasady korzystania z poszczególnych obiektów w związku z trwającym stanem epidemii w Polsce

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-26 14:55:07 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Zasady dostępne są w zakładce KORONAWIRUS