ˆ

Dyrektor MOSiW

Szczegóły informacji

Kierownik jednostki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 11:10:31 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Grzegorz RYDZANICZ
DYREKTOR
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
w Międzyrzeczu