ˆ

Informacje nie udostępnione na BIP

Szczegóły informacji

Informacje nieudostępnione na BIP MOSiW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 13:26:01 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z dyspozycją Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani na zgłoszenie zapytania o konkretne dane można skorzystać z wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczonego poniżej.
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można:
   - przesłać na adres e-mail:
   - dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:
       Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku
       Os. Kasztelańskie 8a
       66-300 Międzyrzecz
   - złożyć ustnie w sekretariacie MOSiW pod adresem Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, os. Kasztelańskie 8a, 66-300 Międzyrzecz w dni robocze w godzinach pracy administracji tj. 7.30-15.30.
   - Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu nie przyjmuje wniosków o udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem portali społecznościowych.
 

Załączniki