ˆ

Dzierżawa nieruchomości

Szczegóły informacji

Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń na Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzyrzeczu - 8 lokalizacji na działalności gospodarcze nieuciążliwe

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-08-10 09:47:27 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku o godz. 11.00
 
Załączniki:
Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora MOSiW
- załącznik nr 1 do zarządzenia - OGŁOSZENIE
- załącznik nr 2 do zarządzenia - REGULAMIN
   - załącznik nr 1 do regulaminu - OFERTA
   - załącznik nr 2 do regulaminu - OŚWIADCZENIE
   - załacznik nr 3 do regulaminu - WZÓR UMOWY
   - załacznik nr 4 do regulaminu - WZÓR UMOWY