ˆ

KORONAWIRUS

Szczegóły informacji

ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO IM. DRA ADAMA SZANTRUCZKA W MIĘDZYRZECZU

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-05-20 10:45:27 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Zasady obowiązują od dnia 18.05.2021 r. do odwołania.
ZASADY KORZYSTANIA
 1. Szczegółowe dni i godziny otwarcia obiektu dostępne są na tablicy ogłoszeń przy wejściu na stadion oraz na stronie internetowej www.mosiw.pl.
 2. Wprowadza się zakaz korzystania z obiektu osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Osoba z wyraźnymi oznakami choroby, takimi jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu nie będzie wpuszczona na obiekt / zostanie wyproszona z obiektu.
 3. Zaleca się jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie, tak często jak tylko to możliwe między przebywającymi na obiekcie.
 4. Obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni przed wejściem i przy wyjściu z obiektu.
 5. Zastrzega się, iż korzystanie z obiektu może być objęte limitem czasowym.
 6. W zakresie korzystania z obiektu należy stosować się do poleceń obsługi stadionu.
 7. W razie dużego zainteresowania/obciążenia obiektu - dopuszcza się możliwość wprowadzenia wcześniejszych rezerwacji korzystania z obiektu.
 8. Ustala się, że wejście na stadion możliwe jest (czasowo) bramką przy budynku tzw. „Arki”, od strony ulicy Mieczysława Mikuły.
 9. W zajęciach lub wydarzeniach sportowych na stadionie organizator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w aktualnym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 10. Podczas korzystania z obiektu oraz podczas zajęć/wydarzeń sportowych istnieje możliwość udziału publiczności maksymalnie do 25% miejsc przewidzianych dla publiczności i przy zastosowaniu następujących zasad zajmowania miejsc:
  1. co czwarte miejsce na widowni,
  2. na widowni w przypadku braku wyznaczonych miejsc przy zachowaniu odległości 1,5 m.
 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych wprowadza się zakaz korzystania z obiektu.
 12. W zakresie nieujętym powyżej mają zastosowanie dotychczasowe regulacje dotyczące obiektu.
 13. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem obowiązującego regulaminu oraz zasad.