ˆ

Regulaminy i zasady korzystania z obiektów zarządzanych przez MOSiW

Szczegóły informacji

Regulamin i zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-13 13:41:25 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Regulamin
korzystania z kompleksu boisk sportowych  „Moje boisko ORLIK 2012” 
 
1. Administratorem kompleksu boisk jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu z niniejszym regulaminem.
3. Korzystanie z obiektu odbywa się za zgodą kierownika i wyznaczonego pracownika MOSiW w oparciu o harmonogram dzienny zajęć.
4. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
5. Z kompleksu boisk sportowych korzystać mogą:
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
b) kluby i sekcje sportowe pod opieka trenera lub instruktora,
c) przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i osoby fizyczne,
d) dzieci i młodzież na zajęciach organizowanych przez MOSiW,
e) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
6. Z kompleksu boisk sportowych korzystać nie mogą:
a) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających,
b) osoby z przeciwwskazaniem lekarskim z uwagi na aktualny stan zdrowia.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) niszczenia urządzeń sportowych oraz płyty i nawierzchni boiska,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż wymagane jest do użytkowania boisk,
c) spożywania alkoholu, palenia tytoniu stosowania środków odurzających,
d) wnoszenia na obiekt wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, a na płytę boiska jedzenia, napojów w szklanych opakowaniach, napojów smakowych oraz żucia gumy,
e) zakłócanie porządku poprzez m.in. przeszkadzanie w zajęciach lub grze, zaśmiecania obiektu oraz używania słów wulgarnych,
f) wprowadzania zwierząt,
g) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
8. Korzystając z pomieszczeń socjalnych tj. szatni i toalet zabrania się:
a) regulowania i ustawienia grzejników i innych urządzeń wyposażenia obiektu,
b) użytkowania wyposażenia nie zgodnie z celem jego przeznaczenia.
9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem wymogu, co do tworzywa – materiału z jakiego wykonane jest boisko.
10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu, niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania karno-administracyjnego.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Akapit nr - brak tytułu

 
ZASADY UŻYTKOWANIA BOISKA DO SIATKÓWKI / KOSZYKÓWKI (ORLIK)
 
1. Przed wejściem na nawierzchnię boiska należy wyczyścić obuwie.
2. Warunkiem użytkowania boiska jest posiadanie odpowiedniego, miękkiego obuwia sportowego o płaskiej podeszwie pozbawionego korków, kolców itp.
3. Na boisku obowiązuje zakaz wnoszenia napojów w szklanych i metalowych opakowaniach.
4. Na boisku obowiązuje zakaz rzucania słonecznika, gum do żucia itp.
5. W celu zapobiegania uszkodzeniom nawierzchni obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także jazdy na rolkach, wrotkach, rowerach, deskorolkach itp.
6. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników nie zaleca się, w szczególności:
a) korzystania z boiska podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (gołoledź, opady deszczu, śniegu itp.),
b) uwieszania się na koszach, siatkach itp.
7. Zabrania się wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe.
8. Zabrania się niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
 
ZASADY UŻYTKOWANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO (ORLIK)
 
1. Przed wejściem na nawierzchnię boiska należy wyczyścić obuwie.
2. Warunkiem użytkowania boiska jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego przeznaczonego do sztucznej trawy, pozbawionego metalowych korków, kolców itp.
3. Na boisku obowiązuje zakaz wnoszenia napojów w szklanych i metalowych opakowaniach.
4. Na boisku obowiązuje zakaz rzucania słonecznika, gum do żucia itp.
5. W celu zapobiegania uszkodzeniom nawierzchni obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także jazdy na rolkach, wrotkach, rowerach, deskorolkach, itd.
6. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników nie zaleca się, w szczególności:
a) korzystania z boiska podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (gołoledź, opady deszczu, śniegu itp.),
b) uwieszania się na koszach, siatkach itp.
7. Zabrania się wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe.
8. Zabrania się niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.