ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO IM. DRA ADAMA SZANTRUCZKA W MIĘDZYRZECZU

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-07-31 11:37:21 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Zasady obowiązują od dnia 31.07.2020 r. do odwołania.
 
ZASADY KORZYSTANIA
 
1. Szczegółowe dni i godziny otwarcia obiektu dostępne są na tablicy ogłoszeń przy wejściu na stadion oraz na stronie internetowej www.mosiw.pl.
2. Liczba osób korzystających z obiektu podlega bieżącej weryfikacji przez obsługę stadionu.
3. Zaleca się jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie, tak często jak tylko to możliwe między osobami przebywającymi na obiekcie.
4. Obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni przed wejściem i przy wyjściu z obiektu.
5. Zastrzega się, iż korzystanie z boisk może być objęte limitem czasowym. 
6. W zakresie korzystania z obiektu należy stosować się do poleceń obsługi stadionu.
7. W razie dużego zainteresowania/obciążenia obiektu - dopuszcza się możliwość wprowadzenia wcześniejszych rezerwacji korzystania z obiektu.
8. W celu weryfikacji liczby osób wchodzących na teren obiektu ustala się, że wejście na stadion możliwe jest (czasowo) bramką przy budynku tzw. „Arki”, od strony ulicy Mieczysława Mikuły.
9. W zajęciach lub wydarzeniach sportowych na stadionie organizator zobowiązany jest do przestrzegania maksymalnej ilości uczestników określonej w aktualnym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
10. Podczas zajęć/wydarzeń sportowych istnieje możliwość udziału publiczności maksymalnie do 50% miejsc przewidzianych dla widzów i przy zastosowaniu przez organizatora następujących zasad zajmowania miejsc:
a. co drugie miejsce na widowni,
b. w rzędach naprzemiennie,
c. na widowni w przypadku braku wyznaczonych miejsc przy zachowaniu odległości 1,5 m.
Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w zajęciach/wydarzeniu sportowym z dzieckiem poniżej 13 roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
11. Widz ma obowiązek zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się po obiekcie.
12. Osoby uprawiające sport, sędziowie i osoby prowadzące zajęcia (trenerzy) nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
13. W zakresie nieujętym powyżej mają zastosowanie dotychczasowe regulacje dotyczące obiektu.
« powrót do poprzedniej strony