ˆ

Organizacja obiektów zarządzanych przez MOSiW

Szczegóły informacji

Dni i godziny funkcjonowania obiektów będących w zarządzie MOSiW oraz ich regulaminy i zasady korzystania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 11:00:49 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

1. Hala Widowiskowo – Sportowa w Międzyrzeczu
Hala sportowa otwarta jest:
- od poniedziałku do piątku – w godz. 7.00 – 22.30,
- w sobotę i niedzielę zgodnie z zapotrzebowaniem,
W godz. 7.00-16.00 w czasie trwania roku szkolnego hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.
W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym (jednak nie dłużej niż do godz. 22.30).
 
2. Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu
Pływalnia czynna jest w dniach od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-22.00, z czego pobyt na hali basenowej i saunie przewidziany jest do godz. 21.45. 
Ostatni klient może wejść o godz. 20.45.
 
3. Stadion Miejski im. dr Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Stadion otwarty jest: 
• w okresie wiosenno-letnim (od 1 maja do 31 października) w godz. 7.00-21.00
• w okresie jesienno-zimowym (od 1 listopada do 30 kwietnia) w godz. 7.00-18.00.
 
4. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”
Boiska czynne są w następujących terminach:
a. planowane zajęcia szkolne:
poniedziałek – piątek  8.00-15.00
b. poza godzinami zajęć szkolnych
- od 01.04 – 31.10
poniedziałek – piątek  15.00-21.00
sobota    12.00-21.00
niedziela   14.00-19.00
   - od 01.11 – 31.03
poniedziałek – piątek  15.00-18.30
c. w miesiącach lipiec i sierpień oraz w czasie ferii szkolnych może obowiązywać odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej rezerwacji korzystania z boisk.
W sytuacji niekorzystnych warunków pogodowych może być zabronione korzystanie z boisk.
 
5. Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” w Głębokim
 Kąpielisko strzeżone jest od 01 lipca do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego w godz. 10.00-17.00.
Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 24.00 – 6.00, a od soboty do niedzieli w godzinach 1.00–6.00. Wyjątki stanowią organizowane festyny w terminach ogłoszonych na tablicach ogłoszeń co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takiej imprezy.
Brama Ośrodka zamykana jest przez personel nadzorujący Ośrodek w porze nocnej.
 
Źródło:
1. Zarządzenie nr 13/2014 Kierownika MOSiW z dnia 20.06.2014 r.

Akapit nr - brak tytułu

1. Hala Widowiskowo – Sportowa w Międzyrzeczu
Hala sportowa otwarta jest:
- od poniedziałku do piątku – w godz. 7.00 – 22.30,
- w sobotę i niedzielę zgodnie z zapotrzebowaniem,
W godz. 7.00-16.00 w czasie trwania roku szkolnego hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu.
W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym (jednak nie dłużej niż do godz. 22.30).
 
2. Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu
Pływalnia czynna jest w dniach od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-22.00, z czego pobyt na hali basenowej i saunie przewidziany jest do godz. 21.45. 
Ostatni klient może wejść o godz. 20.45.
 
3. Stadion Miejski im. dr Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Stadion otwarty jest: 
• w okresie wiosenno-letnim (od 1 maja do 31 października) w godz. 7.00-21.00
• w okresie jesienno-zimowym (od 1 listopada do 30 kwietnia) w godz. 7.00-18.00.
 
4. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”
Boiska czynne są w następujących terminach:
a. planowane zajęcia szkolne:
poniedziałek – piątek  8.00-15.00
b. poza godzinami zajęć szkolnych
- od 01.04 – 31.10
poniedziałek – piątek  15.00-21.00
sobota    12.00-21.00
niedziela   14.00-19.00
   - od 01.11 – 31.03
poniedziałek – piątek  15.00-18.30
c. w miesiącach lipiec i sierpień oraz w czasie ferii szkolnych może obowiązywać odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej rezerwacji korzystania z boisk.
W sytuacji niekorzystnych warunków pogodowych może być zabronione korzystanie z boisk.
 
5. Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” w Głębokim
 Kąpielisko strzeżone jest od 01 lipca do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego w godz. 10.00-17.00.
Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 24.00 – 6.00, a od soboty do niedzieli w godzinach 1.00–6.00. Wyjątki stanowią organizowane festyny w terminach ogłoszonych na tablicach ogłoszeń co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takiej imprezy.
Brama Ośrodka zamykana jest przez personel nadzorujący Ośrodek w porze nocnej.
 
Źródło:
1. Zarządzenie nr 13/2014 Kierownika MOSiW z dnia 20.06.2014 r.

Załączniki